Bu lông mắt các loại, KBC - KOREA

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Bu lông mắt các loại, KBC - KOREA

Bu lông mắt các loại, KBC - KOREA

Bulong mắt - tai cẩu KBC - Hàn Quốc gồm 2 loại: Bu lông - tai cẩu ren ngoài (eye bolt) và bu lông - tai cẩu ren trong (eye nut)

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Bu lông mắt các loại, KBC - KOREA

KP-1410-KP-1411-KP-1412-KP-1413-KP-1414-eye bolt-eye-nut-eye-long-bolt-eye-nut-din-eye-bolt-din

KP-1410-KP-1411-KP-1412-KP-1413-KP-1414-eye bolt-eye-nut-eye-long-bolt-eye-nut-din-eye-bolt-din

KP-1410-KP-1411-KP-1412-KP-1413-KP-1414-eye bolt-eye-nut-eye-long-bolt-eye-nut-din-eye-bolt-din

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline