Bu lông các loại, Daichang - Hàn Quốc

Công ty cổ phần phát triển kinh tế Đông Nam Á
Hotline: 0908925369
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Bu lông các loại, Daichang - Hàn Quốc

Bu lông các loại, Daichang - Hàn Quốc

Bulong mắt - tai cẩu Daichang - Hàn Quốc gồm 2 loại: Bu lông - tai cẩu ren ngoài (eye bolt) và bu lông - tai cẩu ren trong (eye nut)

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

bu-long-cac-loai-daichang-han-quoc-ebmm-ebem-ebea-ebms-ebsm-ebin-ebsi-enmm-ensm-enin-bthc-bths-bnmm-hnmm

Sản phẩm cùng loại

Zalo
Hotline