Pa lăng KT-C

Hotline: 0918417178
Mua hàng - Góp ý
Tiếng Việt Tiếng Anh
Pa lăng KT-C

Pa lăng KT-C

  • Thông tin sản phẩm
  • Bình luận

Palăng KT-C:

 Đặc điểm kỹ thuật:
 

Kiểu KT-C 0.5B KT-C 
1B
KT-C 
1.5B
KT-C 
2B
KT-C 
3B
KT-C 
5B
KT-C 
10B
KT-C 
15B
KT-C 
20B
KT-C 
30B
Tải trọng (T) 0.5 1 1.5 2 3 5 10 15 20 30
Tiêu chuẩn nâng (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Thử tải (T) 0.75 1.5 2.25 3 4.5 7.5 12.5 18.75 25 37.5
Công (N) 262 324 395 330 402 430 438 447 436 442
Đường kính cùa xích (mm) 5 6 7.1 7.1 7.1 10 10 10 10 10
Số lượng xích 1 1 1 1 2 2 4 6 8 10
Kích thước (mm) A 127 156 180 156 180 230 410 410 645 710
B 115 131 142 131 142 171 171 204 215 398
C 288 334 415 459 536 660 738 1028 1002 1050
Trọng lượng tịnh (kg) 7 10.5 15.5 16 23 39 69 95 155 237
Trọng lượng tăng thêm của mỗi m thêm (kg) 1.5 1.8 2 2.7 3.2 5.3 9.8 14.2 19.6 23.9
Zalo
Hotline